Last Call - únor 2016

29.2.2016 končí příjem registračních žádostí do OPPIK programů podpory: I. výzva

více zde

Dotační podpora Elektromobility

Vážení, 7. března 2016 byla po dlouhém čekání zveřejněna I. Výzva programu podpory

více zde

Plán výzev 2017/2018 - OPPIK

Ministerstvo Průmyslu a Obchodu aktualizovalo harmonogram výzev OPPIK na přelomu let 2017/2018. Pro klienty z řad podnikatelů,

více zde

Během několika dnů až týdnů bude zveřejněna I. komplexní Výzva programu podpory Nízkouhlíkové technologie, který je součástí Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Alokace I. Výzvy bude činit 260 milionů Kč. Žadateli mohou být podnikatelské subjekty, které projekt zrealizují na území ČR, mimo Hl. město Prahu a mají uzavřena 2 ekonomická období.

Podporované aktivity jsou rozděleny do 3 hlavních priorit:

 1. Elektromobilita a nabíjecí stanice
  • Možnost čerpání dotace až do výše 70% na úhradu části kupní ceny elektromobilu, která přesahuje pořizovací cenu obdobné kategorie vozu na standardní pohon.
  • Až 45% dotační podpora na nákup nabíjecí stanice určené pro činnost žadatele.
 2. Akumulace energie
  • Podpořeny budou projekty pořízení a zprovoznění akumulačních jednotek, které budou stabilizovat dodávku z decentralizovaných zdrojů energie do distribuční sítě. Výše podpory je do 60%, avšak v rámci režimu de minimis.
 3. Druhotné suroviny
  • Podpora projektů z oblasti využití druhotných surovin a úspory primárních zdrojů. Dotace do výše 45% může být využita na investice do inovativních technologií a výrobu inovativních výrobků.

Příjem žádosti je plánován do května/června 2016, doporučujeme však na základě vývoje příjmu žádostí u jiných programů podpory již nyní konzultovat plánované projekty a Žádost podat, co nejdříve. Neváhejte nás kontaktovat.