Dotační možnosti OPPIK - březen 2016

V současné době lze podávat Žádosti do následujících programů podpory a jejich

více zde

Investiční příležitost

  Akviziční příležitosti spravované společností Brain Logistics - 2015  Prodej

více zde

OPPIK - Nízkouhlíkové technologie

Během několika dnů až týdnů bude zveřejněna I. komplexní Výzva programu podpory Nízkouhlíkové

více zde

 

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) přinesl během prázdnin další vlnu Výzev v širokém spektru programů podpory.

Příjem žádostí začne do 30 dnů od vyhlášení jednotlivých Výzev a to jednokolově, tedy žadatelé připravují pro první podání veškerou projektovou dokumentaci včetně studie proveditelnosti a finální verze rozpočtu.

Všeobecnými podmínkami je dále financování v ex-post režimu, doba udržitelnosti 5 let a hodnocení min. 2 posledních uzavřených ekonomických období.

Aktuální vlna výzev se týká těchto programů podpory:

  • Aplikace
  • ICT a sdílené služby
  • Inovace – Inovační projekt
  • Potenciál
  • Smart Grids II.
  • Úspory energie

Detailnější informace najdete v Dotačním Blesku, případně nás kontaktuje zde.