OPPIK - Vyvedení tepla z BPS, MVE - dotace

Do 4. května 2016 lze podávat Žádosti o podporu ve Výzvě I. - programu podpory Obnovitelné zdroje

více zde

Investiční příležitost

  Akviziční příležitosti spravované společností Brain Logistics - 2015  Prodej

více zde

Dotační možnosti OPPIK - březen 2016

V současné době lze podávat Žádosti do následujících programů podpory a jejich

více zde