OPPIK - Vyvedení tepla z BPS, MVE - dotace

Do 4. května 2016 lze podávat Žádosti o podporu ve Výzvě I. - programu podpory Obnovitelné zdroje

více zde

Průmysl 4.0 a Dotace z OPPIK

Průmysl 4.0 je strategie pro inovační vývoj české ekonomiky.  Samotné Ministerstvo průmyslu

více zde

Evropské dotace - OPPIK - Léto 2015 - LAST MINUTE a Nové Výzvy

  V rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) Vám

více zde

IS/ICT, vývoj software, Vysokorychlostní internet

Program ICT a sdílené služby

 

Příjemce:

Malé a střední podniky; velké podniky. Také start-ups

Podporované aktivity:

a) Tvorba nových IS/ICT řešení – tzn. tvorba moderních digitálních služeb, aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů včetně související implementace

b) Zřizování a provoz center sdílených služeb

c) Budování a modernizace datových center

Výše dotace:

1 - 200 mil. Kč/projekt

% dotace:

45% malé podniky, 35% střední podniky, 25 % velké podniky

Předběžné žádosti:

2.6.2015 – srpen 2015

Plné žádosti

září 2015 – listopad 2015

Alokace výzvy:

1,5 mld. Kč

 

Program Vysokorychlostní internet

 

Příjemce:

podnikatelé v oblasti elektronických komunikací (registrováni na Českém telekomunikačním úřadě)

Podporované aktivity:

a)modernizace stávající infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu využitím optických prvků

b) zřizování nových sítí sestávajících z části nebo plně z optických vedení pro vysokorychlostní přístup k internetu

c)vytváření pasivní infrastruktury pro podporu budování sítí vysokorychlostního přístupu k internetu zejména v lokalitách předpokládaného budoucího stavebního rozvoje

Výše dotace:

dotace 1 – 200 mil. Kč/projekt

% dotace:

bude specifikováno ve Výzvě

Zveřejnění výzvy:

4. čtvrtletí 2015

Registrační žádosti:

4. čtvrtletí 2015

Rozdělovaná částka:

521 mil. €