OPPIK 2015 - last minute

  Dobrý den, v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

více zde

Dotace OPPIK - Jaro/Léto 2016 - Aktuální Výzvy

 Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) nabízí možnosti získání

více zde

OPPIK - Další vlna výzev - Technologie, OZE, Patenty...

  V rámci dalšího kola výzev z Operačního programu Podnikání a inovace pro

více zde

Dotace na Úspory energií

Program Úspory energie

 

Příjemce:

malé, střední a velké podniky

Podporované aktivity:

a) Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti

b) zavádění a modernizace systémů měření a regulace

c) modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti

d) modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů

e) realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla)

f) využití odpadní energie ve výrobních procesech

g) snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů

h) instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy)

i) instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky4 (opatření výroby chladu v rámci trigenerace je také způsobilé opatření)

Výše dotace:

0,5 – 250 mil. Kč/projekt

% dotace:

50% malé podniky, 40% střední podniky,  30% velké podniky

Maximální absolutní výše dotace na ekologické studie (Energetický posudek) činí 350 tis. Kč.

Předběžné žádosti:

1.6.2015  – srpen 2015

Plné žádosti

září 2015 – leden 2016

Alokace výzvy:

5 mld. Kč