OPPI - Rozvoj - dotace - nákup technologií 2015

  Aktuálně Vám nabízíme informace ke zveřejnění Výzvy z Operačního

více zde

OPPIK - Výzvy Podzim 2016 - Potenciál, Marketing, ICT a sdílené služby.

  V rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) Vám

více zde

OPPIK - Druhotné suroviny

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  (OPPIK), Program podpory Nízkouhlíkové

více zde

 Brain Logistics, s.r.o. je poradenská společnost založená v roce 2003 Ing. Viliamem Gráczem, který sedmnáct let pracoval ve vedoucích funkcích podnikového sektoru. Z toho šest let v mezinárodní poradenské společnosti Ernst & Young jako partner v divizi podnikového poradenství. Byl odpovědný za rozvoj podnikání s důrazem na sektor středních a menších podniků.

 Společnost Brain Logistics vznikla s cílem přenést podnikové know-how běžné ve velkých mezinárodních firmách i do středních a menších podniků v České republice.

 Našimi klienty jsou zejména podniky z oblasti moderních technologií (ICT, strojírenství, chemie, biotechnologie, farmacie), obchodu, služeb a progresivní průmyslové výroby. Nabízíme služby založené na individuálním přístupu k jejich potřebám a podmínkám, s důrazem na specifika osobního pohledu majitelů a statutárních zástupců podniků.

 Své základní poslání vidíme ve snaze ušetřit našim klientům čas, kterého mají trvale nedostatek a nahradit jej nasazením naší odborné a fyzické kapacity. V konečném důsledku získá klient více peněz než kolik ho stály naše služby - díky naší odbornosti a schopnosti proměnit náš čas na přímý finanční přínos pro klienta. Tomuto poslání se snažíme trvale přizpůsobovat naše portfolio služeb.

 Ve společnosti v současné době pracuje 7 odborníků, kteří poskytují služby ve dvou liniích - v oblasti podnikových financí a v oblasti analýz.